İnsan Odaklı Aydınlatma® nedir?

Görebilmek aslında mucizevi bir olgudur. Işık, sadece görmemizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda biyolojik performansımızı ve ruh halimizi etkiler. Işığın doğru zamanda, doğru şekilde kontrol edilmesi bizi uyarır, sakinleştirir, performansımızı arttırır veya olumlu ya da olumsuz olarak kararlarımızı etkiler. Günlük aktivitelerimiz için doğru zamanda doğru ışığa ihtiyaç duyarız. ‘İnsan Odaklı Aydınlatma® nedir?’ sorusuna verilecek cevap: “İnsanları doğru zamanda, doğru yapay ışıkla destekleyerek yapay ışığın; görsel, biyolojik ve psikolojik desteğinden faydalanmalarını sağlayarak yaşam konforunun arttırılmasıdır.
 

 

Sizin İçin Neler Yapabileceğimizi Öğrenmek İster misiniz?
 

 

 

 

 

Enerji tasarrufunun ötesini düşünün: İnsan Odaklı Aydınlatma®

İnsan Odaklı Aydınlatma® konseptinde, her anlamda yaşamımıza yön veren ışığın, vücudumuz üstündeki biyolojik ve psikolojik etkilerinin de en verimli şekilde kullanılması hedeflenir. İnsan Odaklı Aydınlatma®, insan vücuduna en uygun, en sağlıklı yapay aydınlatma sistemidir.

 

Sirkadiyen ritim nedir?

İnsanların vücudunda 24 saatlik bir döngü boyunca var olan ritim bütününe ‘Sirkadiyen Ritim’ adı verilir. Gün içinde doğal bir sirkadiyen ritim döngüsü içinde uygun miktarlarda dopamin salgılanması sayesinde keyif alırız, uyanıklık halimiz devam eder ve kas koordinasyonumuz sağlanır; seratonin ile dürtülerimiz ve karbonhidratlara karşı olan arzumuz kontrol edilir ve kortizol ile stres seviyemiz düzenlenir. Gece vakti ise melatonin hem uyumamızı, hem de vücudumuzun kendisini tazelemesini sağlar. Bu ritim aslında doğal aydınlık – karanlık dengesi ve zamanlamasına uygun şekilde çalışmalıdır.

İnsan Odaklı Aydınlatma® işte bu düzenin sağlanması ve sürdürülmesi için düşünülmüş ve yapay ışığın sirkadiyen ritmi desteklemesi için tasarlanmış bir aydınlatma ve ışık sistemidir.

 

Doğal ışık ile yapay ışık arasında ne fark vardır?

200 yıl öncesine kadar zamanımızın yaklaşık %90’ını dışarıda geçiriyorduk. Şimdi tam tersine günümüzün %90’ını kapalı mekanlarda ve yapay ışık altında geçiriyoruz.


Yaşam kaynağımız olan doğal güneş ışığı; renk sıcaklığı ve miktar açısından devamlı ve dinamik şekilde değişir. Oysaki kapalı mekanlarda maruz kaldığımız yapay ışık, genelde hep sabit bir renk sıcaklığında ve sabit bir şiddette olduğundan bu durum sirkadiyen ritmin bozulmasına ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Sonuç olarak; yapay ışık, insan sağlığını olumlu veya olumsuz olarak doğrudan etkileyebilmektedir.  
 

Doğal ışık ile yapay ışık arasında yoğunluk, renk ve dinamizm açısından önemli farklar vardır. Doğal ışık, güneşin doğuşundan batışına kadar dinamik şekilde değişir. Yapay ışık ise sabah uyandığınız andan gece uyuduğunuz ana kadar genelde hep aynıdır.


İşte, LAMP 83 mühendisleri, tam da bu noktada devreye girerek LAMP 83 aydınlatma armatürlerinin İnsan Odaklı Aydınlatma® özelliklerine sahip yapay ışık yönetim sistemleri ile entegre olmasını sağlayarak; yapay ışığın, doğal gün ışığı dinamizmine ulaşabilir olmasını sağlamaktadırlar.


Işığın insan üzerindeki etkileri nelerdir?

Vücudumuzdaki biyolojik saatin düzgün çalışmasını sağlayan en önemli olgu: Işık’tır.

Günlük aktivitelerimiz için, doğru zamanda, doğru ışığa ihtiyaç duyarız. Yani insanların gün içinde aktif olduğu saatlerde ışığa, uyuduğu saatlerde ise karanlığa ihtiyacı vardır. Işık; görüşümüzü, vücudumuzu duyularımızı ve duygularımızı olumlu veya olumsuz şekilde doğrudan etkiler.

Işığın görsel etkileri: Görme yetisi, güvenlik ve yön bulma

Işığın biyolojik etkileri: Alarmda olma, bireysel performans ve uyanık olma & uyuma döngüsü

Işığın psikolojik etkileri: Ruh hali, enerjik olma ve rahatlama

 

İnsan Odaklı Aydınlatma® nasıl tasarlanır?

Yapay ışık kaynaklarından elde edilen ışığın, yayılım, şiddet ve renk sıcaklığı cinsinden kontrol edilerek insanın; moral, motivasyon ve özellikle sirkadiyen ritmini destekleyecek şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi konseptine İnsan Odaklı Aydınlatma® denir.

İnsan Odaklı Aydınlatma® (İOA) sistemleri tasarlanırken ışığın insanlar üstündeki görsel, biyolojik ve psikolojik etkileri hesaba katılır ve ‘odağında insan olan bir konseptle’ insanların zindeliği, ruh hali ve sağlığı desteklenmeye çalışılır.

Kötü yapay aydınlatma nelere sebep olabilir?

Işığın sağlıkla ilgili etkilerinin dikkate alınmadığı durumlarda uyku & uyanıklık döngüsünde bozulmalar, verim, performans ve konsantrasyon düşüklüğü ile ruh halinde bazı dengesizlikler ortaya çıkabilmektedir. Özetle ışığın kalitesini arttırmanın insanları doğrudan ve olumlu şekilde etkilediği bilinen bir gerçektir.

 

 

 

 

 

İnsan Odaklı Aydınlatma®’nın faydaları nelerdir?

İnsan Odaklı Aydınlatma® konsepti, görsel olarak yapmamız gereken aktiviteleri kolaylaştıracak doğru şiddet ve renk sıcaklığında ışığın sağlanması yoluyla; ruh halimiz, enerjimiz, rahatlama veya zindelik hissimiz, zihinsel performansımız, uyku & uyanıklık döngümüz gibi faktörlere katkı yapmayı hedefler.

Avrupa Aydınlatma Birliği’nin (Lighting Europe) yayınladığı araştırmalarda, İnsan Odaklı Aydınlatma® ile aydınlatılan mekanlarda aşağıdaki etkiler görülmüştür:

  • işyerleri ve fabrikalarda: personel veriminin ve motivasyonun arttığı, devamsızlığın, hataların ve iş kazalarının azaldığı,
  • okullarda: öğrencilerin konsantrasyonlarının ve motivasyonunun arttığı, öğrenme yetisinin geliştiği ve yapılan hataların azaldığı,
  • perakende alanlarında: tüketici davranışlarının pozitif etkilendiği ve bu alanlarda kalma sürelerinin uzadığı,
  • sağlık kurumlarında: sağlık personeli ve hastaların moral – performans dengelerinin olumlu etkilendiği, 
    huzurevlerinde: çalışan ve kullanıcıların moral ve motivasyon yönünden olumlu etkilendiği,
  • yaşanan çeşitli kazaların azaldığı.

 

LAMP 83 ile İnsan Odaklı Aydınlatma®

56 yılı aşkın deneyimiyle aydınlatma endüstrisinde yenilik, teknoloji ve verimlilik dendiğinde akla gelen ilk marka olan ve güvenle tercih edilen LAMP 83, 2015’ten bu yana Avrupa Birliği normlarına ve İnsan Odaklı Aydınlatma® konseptine uygun aydınlatma aygıtları üretiyor.

Konsepte uygun olan bu ürünleri Bluetooth bağlantılı Casambi uygulaması sayesinde cep telefonundan kontrol edilebilen otomasyon sistemleri ve doğru aydınlatma projeleri ile birleştiren LAMP 83, müşterilerine bütüncül ve güvenilir çözümler sunuyor.

LAMP 83, bugüne kadar başta eğitim kurumları ve ofisler olmak üzere yapay ışık tasarımını İnsan Odaklı Aydınlatma® sistemi ile tamamladığı projelerde büyük memnuniyet sağlamış ve çok olumlu geri bildirimler almıştır.

İnsan Odaklı Aydınlatma® ile ışık tasarrufu ve enerji verimliliğinin çok daha ötesini düşünün.

İnsan Odaklı Aydınlatma® ile tanışmak ve projelerinize katacağı değer ile yaratacağı farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen LAMP 83 Aydınlatma Tasarım Departmanı ile temas edin.

 

 

 

 

 

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.