Uygulama Adımları

Bir LAMP 83 Uzmanlığı: İnsan Odaklı Aydınlatma®

Işığın insanlar üzerindeki etkisini, planlı bir şekilde ve olumlu yönde kullanmak için ihtiyaçlara uygun olan bir aydınlatma tasarımı ile yola çıkmak büyük fark yaratır.

İnsan Odaklı Aydınlatma® konseptiyle hazırlanan bir tasarımın; uzun vadede hem enerji verimliliği sağlaması, hem de insanlar üzerinde olumlu etki yaratarak, sağlıklarını ve verimliliklerini pozitif yönde etkilemesi için bütünsel bir aydınlatma ve alan planlamasının yanı sıra, uygun kurulum ve doğru uygulama süreçlerini de içermesi gerekir. Aydınlatmanın uygulanma biçimi ve ışığın yaratacağı etki, projenin en başından itibaren planlama sürecine dahil edilmeli ve sistem kullanılmaya başlandığında sistemin tüm bileşenlerinin birbirleriyle koordine olmasına dikkat edilmelidir.

Sizin İçin Neler Yapabileceğimizi Öğrenmek İster misiniz?

 

 

 

 

İnsan Odaklı Aydınlatma® prensiplerine uygun olarak çalışan bir aydınlatma sistemi insanların ışıkla ilgili olası tüm ihtiyaçlarını karşılar, karşılamalıdır

1. Adım: Proje Verilerinin Tanımlanması

LAMP 83, İnsan Odaklı Aydınlatma® konseptine uygun projeler yaparken mekanın özelliklerinin yanı sıra aydınlatma sisteminden görsel, duyusal ve biyolojik olarak beklenen özelliklerini de belirler ve bu bilgiler ışığında proje başlangıç verilerini oluşturur.

Görsel olarak iyi bir algı oluşturmak, çalışmayı ve yapılan tüm görsel görevleri kolaylaştırır. Doğru bir proje için ışığın görsel yönü üzerinde çalışılırken yasal çerçeveler ve normlar, çeşitli faaliyetlerde ve çalışma alanlarında uluslararası kriterlere göre istenen minimum aydınlık seviyeleri gibi parametreler de göz önünde bulundurulmalıdır.

İnsanların konforunu desteklemek için mimari, estetik, fonksiyonel ve psikolojik algılar dışında kullanıcıların beklentileri gibi kriterler de ışığın duygusal etkileri arasındadır. Duygusal faktörlerde kullanıcı nezdinde bir beğeni yaratmak ve gözü yormayan yumuşak bir ışık etkisi yakalamak en önemli amaçlardan biridir.

Işığın biyolojik etkileri de tıpkı duygusal etkiler gibi özenle düşünülmeli ve planlanmalıdır. İnsan Odaklı Aydınlatma®, ışığın sirkadiyen ritim üzerindeki etkisi sayesinde hem gün boyunca daha fazla üretkenliği, hem de gece daha kaliteli bir uykuyu, yani dinlenmeyi destekler. Aynı biyolojik etkiler, kısa bir süre için dikkat ve farkındalık halinin artmasını da teşvik eder.

Aydınlatma tasarımı yapılan mekanın ana fonksiyonu, farklı bölümlerin kullanım amaç ve süreleri, enerji verimliliği, mevcut veya yeni kurulacak otomasyon sistemi ile uyumluluğu gibi açılardan projeyle ilgili olası durum ve beklentilerin iyi etüt edilmesi gerekir.

LAMP 83, İnsan Odaklı Aydınlatma® sistemi bir projenin başından itibaren tüm ana kriter ve alt detaylar için gerekli tespitleri yaparak tasarımın doğru verilerle, doğru hedefe yönelik yapılmasını sağlar.

2. Adım: Odağında İnsan Olan Aydınlatma Tasarımı

LAMP 83’ün aydınlatma sektöründeki yarım yüzyılı aşkın deneyimi ve uzmanlığıyla, İnsan Odaklı Aydınlatma® konsepti tasarım aşamasındayken, ışığın görsel, duygusal ve biyolojik açılardan tüm olası etkileri ve bu etkilerin birbirleriyle olan etkileşimleri dikkate alınır. Alışılmış statik aydınlatmanın standart tasarımlarına kıyasla, İnsan Odaklı Aydınlatma® konseptinde dinamik ışık tasarımı ve uzun vadeli bakış açısıyla farklılaşarak istenen hedeflerin tutturulması sağlanır. Işığın görsel, duygusal ve biyolojik etkilerinin kalıcı ve olumlu olması hedeflenir. Bu sayede aydınlatma sisteminin, tasarımcının yönlendirmeleri dahilinde, uzun süreli ve insanlar için fayda yaratacak şekilde uygulanması ve çalışması sağlanır.

LAMP 83, İnsan Odaklı Aydınlatma® konseptinde, çok yönlü bakış açısı ve belirlenen hedefler çerçevesinde kullanılacak ürünlerin; boyut, güç ve optik açılarının seçimi; standart ürünler ile projeye çözüm üretilemiyorsa, konsepte uygun özel ürün tasarlanması; seçilen ürünlerin mekan üzerinde yerleşim noktaları ve yönlerinin belirlenmesi; yapılan yerleşim sonucunda elde edilecek çıktıların aydınlatma simülasyon programları ile doğrulanması ve seçilen ürünlerin binada mevcut veya yeni kurulacak otomasyon sistemi ile tam uyumlu şekilde çalışması gibi konu başlıklarının tamamını dikkate alınır. Böylelikle sonucun tam ve eksiksiz bir aydınlatma tasarımı olması sağlanır.

3. Adım: Teklif ve Satın Alma Aşamaları

Tasarlanan ve somut hale getirilen aydınlatma projesi üzerinde müşteri ile LAMP 83 arasında mutabakata varıldıktan sonra hızlıca tekliflendirme ve satın alma aşamalarına geçilir.

LAMP 83, üzerinde mutabakat sağlanan aydınlatma projesinin kolay anlaşılır ve tüm bileşenlerini içerir teklifini oluşturur ve müşteri onayına sunar. Teklifin müşteri tarafından onaylanmasının ardından, LAMP 83 tarafında başlayan üretim süreci olası en kısa süre içinde tamamlanır ve sisteme dair tüm ürünler LAMP 83 fabrikasında teslimata hazır hale getirilir.

4. Adım: Montaj Aşaması

İnsan Odaklı Aydınlatma® sistemini tüm bileşenleri ile eksiksiz şekilde müşterisine teslim eden LAMP 83, fiilen ürün montajı yapmaz. Ancak koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen LAMP 83, ürünlerin kolay monte edilebilmesi için gereken detayları tasarım sürecinde çözer. Bunun dışında, varsa proje kodları veya poz numaralarına göre etiketlenmiş olan ürünlerin projeye uygun şekilde monte edilmesi ve doğru yönlerde yönlendirilmesi için gereken şematik tasarım, uygulama proje desteği ve süpervizörlük işlemleri için gereken tüm desteği sağlar.

 

5. Adım: Sistemin Test Edilmesi ve Devreye Alınması

Fiziksel ve elektriksel montajın tamamlanmasının ardından İnsan Odaklı Aydınlatma® sisteminin test edilmesi ve ardından devreye alınması aşamalarına geçilir. LAMP 83’ün konusunda uzman ekibi, aydınlatma sistemindeki tüm ürün ve elemanların birbirleriyle uyum içinde çalışacağından ve aydınlatma sisteminden istenen tüm görevlerin eksiksiz yapıldığından emin olmak için bütün sistemi test eder; ürünler üzerindeki adresleme, fonksiyon, görev tanımlaması, günün zaman dilimlerine göre istenen senaryoların oluşturulması ve sisteme yüklenmesi gibi işlemleri tamamlar ve sistemi bir bütün halinde çalışır hale getirerek kullanıma sunar.

 

6- Kurulum Sonrası Hizmet

LAMP 83 İnsan Odaklı Aydınlatma® sisteminin arkasında uygulama senaryolarını içeren bir aydınlatma stratejisi vardır. Kullanım ihtiyaçlarının analizinden elde edilen verilerle belirlenmiş olan bu stratejide zaman içinde farklı hale gelen ihtiyaçlara göre değişiklikler yapmak gerekebilir.

LAMP 83, sistem müşterileri ile kurulan sistem bakım anlaşmaları kapsamında; hem uzaktan bağlantı yöntemiyle belirli periyotlar dahilinde sistemin bütününü, ürünlerin fonksiyon ve çalışma durumlarını kontrol eder, hem de olası yeni ihtiyaçlara göre yapılması gereken senaryo değişikliklerini sisteme yükleyerek aktif hale getirir.

LAMP 83, İnsan Odaklı Aydınlatma® sistemini uygularken 1963’ten bu yana süre gelen toplam kalite ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlama prensiplerine göre hareket eder ve sistemin ilk kullanıma sunulduğu andan itibaren müşterisinin yanında olarak, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve mutlu deneyimler yaşatarak fark yaratır.

 

 

 

 

 

 

 

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.