Yasal Uyarı

TELİF HAKKI

www.insanodakliaydinlatma.com.tr ve LAMP 83 Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.’ye (bundan böyle LAMP 83 olarak yazılacak) ait olan diğer web sitelerindeki (www.insanodakliaydinlatma.com) tüm tasarımlar, fotoğraf, grafik, animasyon, makale, video, yazı ve dokümanların telif hakkı LAMP 83’e aittir. Bu materyaller, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

 

GENEL ŞARTLAR

LAMP 83 olarak ürünlerimizi geliştirmek veya değişen standartları yakalayabilmek adına, önceden haber vermeksizin ürünlerimizde gerekli tüm resmi veya teknik değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır. www.insanodakliaydinlatma.com.tr verilmiş olan tüm veriler ve bilgilerin, mümkün olduğu kadar güncel olmasına dikkat edilmektedir. Buna karşın, sitede yer alan verilerin güncel olmaması halinde, sitede yer alan ürünlerle ilgili en son veriler istek üzerine temin edilecektir.

Ürünlerimizin büyük bölümü, endüstriyel patent / tasarım tescili / faydalı model haklarıyla korunmaya alınmıştır.

LED modülleri, aydınlatma aygıtının bir parçasıdır.

Tüm boyutlar milimetre olarak verilmiştir.

Verilen güç (watt) değerleri, her zaman LED çalışma güç değerlerdir. Verilen voltaj 50 / 60 Hz’lik şebeke içindir. Tüm elektriksel ekipmanlar, IEC yönetmelikleri ve Türkiye’de geçerli olan ilgili yönetmeliklere (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine) göre monte edilmelidir. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, yerel otoriteler ile temas kurulabilir.

Türk kanunlarına göre, LAMP 83’ün tüm ürünleri içinde güvenlik, doğru kullanım ve kurulumla ilgili talimatlar bulunan birer kullanma kılavuzu ile birlikte satılır.

Ürünlerin kurulumu, ürünlerin kullanımı ve daha sonra imha edilmesi safhasında tüm bu talimatlara uyulması, verilen bilgilere riayet edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususları kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulumu doğru şekilde yapılması kullanıcının sorumluluğunda olduğundan, gerekli görülen hallerde kurulum öncesinde daha fazla bilgi veya açıklama alabilmek adına LAMP 83 ile temas kurulabilir. LAMP 83 ürünlerinin kurulumu, sadece elektriksel kurulum gibi konularda ehil olan kişiler tarafından ve ürünle beraber verilen kullanma kılavuzundaki talimatlara göre yapılmalıdır.

Ürünlerimizin gövde renkleri, ürün tanıtım bilgileri arasında yer almaktadır. Ürünlerimiz standart olarak siyah (RAL 9005), beyaz (RAL 9016) ve metalik gri (RAL7040) renklerine boyanabilmektedir. Ürünün özellikleri ve verilen siparişin büyüklüğüne bağlı olmak şartıyla, aydınlatma aygıtlarını başka renklere boyamamız da mümkündür. Bazı ürünlerde farklı tonlarda ahşap görünümü veren boya uygulaması yapılabilir. Diğer RAL kodlu ve ahşap görünümlü renklerle ilgili uygunluk, fiyat ve teslimat bilgisi almak için lütfen satış temsilcinizle temasa geçin.

 

SORUMLULUK BEYANI

 

LAMP 83, sağladığı bilgilerin kalitesi, bütünlüğü veya güncelliği ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. LAMP 83 tarafından kasıtlı olarak veya istem dışı yapılmış ve kanıtlanabilir bir hatanın ortada olması hali dışında, LAMP 83, sağladığı bilgilerin kullanımı, bu bilgilerin hatalı veya tam olmamasından ötürü kaynaklanan maddi ya da manevi tüm hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz.

Sitede verilen tüm bilgiler ve teklifler, LAMP 83 için bağlayıcı değildir. LAMP 83 önceden haber vermeksizin sitedeki tüm kısım veya sayfaları düzenleme, modifiye etme, geçici veya sürekli olarak yürürlükten kaldırma, silme ve bu kısım veya sayfalara ekleme yapma hakkını saklı tutar.

 

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR VE YETKİLİ MAHKEMELER

Verilen yasal bilgiler Türk kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Bu internet sitesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki usul ve esaslara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Verilen yasal bilgilerle ilgili veya bu bilgilerin sonucu olarak ortaya çıkacak tüm anlaşmazlıklar, davalar ve hukuki süreçlerle ilgili olarak karar verme yetkisi sadece Türk mahkemelerine aittir. Bu açıdan bahsedilen bir duruma taraf olan tüm kişi ve kurumlar, önceden Türk mahkemelerinin yetkili kılındığını kabul etmiş sayılırlar. İstanbul’un ilgili mahkemeleri, hukuki süreçlerle ilgili olarak yetkili kılınmıştır.

 

YAZILIM

www.insanodakliaydinlatma.com.tr ‘de yer alan LAMP 83’ün yazılımı (LAMP 83 plug-in), kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Genel Şartlar’a ek olarak, üçüncü parti bir ürün veya hizmet olarak sunulan bu yazılımı geliştiren firma tarafından ortaya konan lisans şartları ve bu şartlarla ilgili prosedürler de, aynen geçerlidir. Bu şartlar, ilgili yazılımla birlikte sunulmuştur. Bu yazılımı kullanan kişiler, ilgili şartları kabul etmiş sayılırlar.

Tüm hassasiyetimize karşın, sağlanan yazılımın kurulması bizim tarafımızda veya kullanıcı tarafında istenmeyen hatalara, problemlere veya sistem bozukluklarına yol açabileceğinden; LAMP 83’ün söz konusu yazılımın bilgisayar sisteminize düzgün bir şekilde kurulması ile ilgili bir sorumluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle sağlanan yazılımı kurmadan evvel, yazılımın sisteminizle uyumlu olduğundan emin olunuz.

Kasıtlı olarak yapılan hatalar veya ihmaller hariç olmak şartıyla, LAMP 83 ilgili yazılımın kurulması ve kullanılması esnasında ortaya çıkabilecek donanımsal veya yazılımsal hasarlarla ilgili hiçbir sorumluğu kabul etmez.

‘Link’ terimi referans noktalarını dinamik olarak birbirine bağlamak anlamına gelmektedir. Başka bir internet sitesine link verirken LAMP 83, ilgili sitenin medeni kanun veya ceza kanunu açısından bir ihlal içerip içermediğini kontrol etmektedir. Buna rağmen LAMP 83, kendi internet sitesine linkle bağlanmış olan diğer internet sitelerinin içeriğini söz konusu kanunlara göre devamlı olarak kontrol etmemektedir. Eğer LAMP 83, bahsedilen bağlı sitelerde söz konusu kanunlara aykırı bir içeriğin mevcudiyetini fark ettiği veya bu konuda üçüncü şahıslar tarafından uyarıldığı takdirde, o siteye verdiği linkleri kaldıracaktır.

 

GOOGLE ANALİTİK

Bu web sitesi Google Inc. ("Google") şirketinin Google Analytics web analiz hizmetini kullanmaktadır. Google Analytics "Cookies" adı altında yazılım verilerini kullanmaktadır ve bunlar web sitesinin analizini yapabilmek için sizin bilgisayarınızda depolanmaktadır. Cookie tarafından üretilen sitenin kullanımınızı gösteren bilgiler (IP adresiniz dahil) ve onların kullanımı ABD'nde bulunan Google sunucusuna aktarılır ve orada depolanır. Google bu bilgileri sizin web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi işletmecisine web hareketlerini rapor etmek ve diğer web sitesi kullanımı ve internet kullanımına bağlı hizmetleri sağlamak için kullanır. Ayrıca Google bu bilgileri eğer kanunen istenirse veya Google tarafından istenirse kullanılmak üzere üçüncü şahıslara iletebilir. Google hiç bir surette sizin IP adresinizi başka veriler ile birleştirmez. Cookielerin bilgisayarınıza indirilmesini internet tarayıcınız üzerinde yapacağınız bir ayar ile engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sitesinin tüm özelliklerini tam kullanamayacağınız hususunu belirtiriz. Bu sitenin kullanımı ile hakkınızda edinilen bilgilerinizin yukarıda izah edildiği şekilde ve düzende ve yukarıda belirtilen amaç için kullanılacağını kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz.

 

KİŞİLER VERİLERİN KORUNMASI

LAMP 83'ün yaptığı işler esnasında, kişisel veriler farklı formlarda işlenebilir ve depolanabilir. Bu verilerin korunması ve mahremiyeti çok fazla önem verilen bir husustur.

 

SON METİN

Bu internet sitesini kullanmakla, kullanıcı, yukarıda bahsedilen tüm şartları okumuş, anlamış, kabul etmiş ve bu şartlara uymuş kabul edilir.

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.