İnsan Odaklı Aydınlatma Tasarımı

Odağında İnsan Olan Tasarım

İnsan Odaklı Aydınlatma® konsepti dahilinde araştırmalarla, ışığın insan üzerindeki görsel, psikolojik ve biyolojik etkilerinin insan hayatına olumlu katkılar yaptığı kanıtlanmıştır. Ancak ışıkla ilgili bu faktörler dikkate alınmadığında ve aydınlatma ihtiyacı olan mekanlar sadece belli aydınlık seviyeleri sağlanarak aydınlatıldığı zaman, tam tersine ışığın insan üzerindeki etkileri negatife dönebilir. Özetle ışık artık nitelikli olmak zorunda.

Dolayısıyla, İnsan Odaklı Aydınlatma® konsepti ile çalışılan bir sistem tasarlanırken enerji verimliliğinin de ötesinde, önce insana fayda sağlamak fikrinden hareket edilir. Doğru zamanda, doğru renk tonlarında ve doğru miktarda kullanılan ışığın insan üzerinde yaratacağı olumlu etkiler kadar, aksi yönde bir kullanımda ortaya çıkabilecek olası olumsuz etkiler de dikkate alınır. Örneğin akşamları yatmadan hemen önce evde soğuk tonlarda ışığın kullanılması veya iş yerindeki çalışma ortamında sıcak beyaz ışığın kullanımı, insanların sirkadiyen ritimleri üzerinde tam tersine bir etki yaratabilir.

İnsan Odaklı Aydınlatma® çözümlerinin doğru kullanılması, çok kısa sürede, insanlar üzerinde olumlu etkilerin görülmesini sağlar. İş yerleri ve okullardaki konsantrasyonu desteklemek için gün boyunca beyaz ışığın kullanımı kısa bir süre içinde, aktive edici bir etki yaratabilir. Benzer bir mantıkla, öğrenciler sınıfta huzursuz olduklarında ve yorulduklarında sıcak beyaz ışığın kullanımı onları hızlı bir şekilde yatıştırıp rahatlatabilir. Bu özelliklerin doğru kullanılması için İnsan Odaklı Aydınlatma® konseptinin iyi anlaşılması için sistemin kullanıcılarının bu sistemin amacı, fonksiyonu ve olası etkileri hakkında ayrıntılı ve doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekir.

Sizin için neler yapabileceğimizi öğrenmek ister misiniz?

 

 

 

Çok Boyutlu ve Disiplinler Arası Bir Tasarım

İnsan Odaklı Aydınlatma®’nın tasarlanma süreci; mimari, elektronik, optik, psikolojik ve biyolojik gibi farklı faktörlerin bir arada değerlendirildiği disiplinler arası bir etkileşim sürecinden oluşur. Tüm bu faktörleri doğru bir şekilde bir araya getirmek ve insanları bilgilendirmek dışında aydınlatma ile ilgili mevcut mevzuat ve standartlara uygun şekilde hareket edilmesi de gerekler arasındadır. Bu nedenle aydınlatma tasarımlarında, teknik planlamacılar ve kullanıcılar da dahil olmak üzere, tüm paydaşlar bütüncül ve disiplinler arası bir bakış açısıyla koordine edilir.

Aynı renk tonunda ve miktarda ışık, biz insanları farklı zamanlarda farklı şekilde etkiler. Örneğin doğal gün ışığına yakın olan ışık tonu, akşamları ve geceleri bizim için gündüz vaktine göre daha farklı bir uyarı sistemi sağlar. Uzun vadeli ve başarılı bir çalışma sunmayı amaçlayan LAMP 83’ün konusunda uzman Aydınlatma Tasarım Ekibi, ışığın; görsel, psikolojik ve fizyolojik etkileri arasındaki bağlantıları kurarak ışığın zamana bağlı olan etkilerini dikkate alıp, tasarımlarını en yüksek verimliliği sağlayacak şekilde oluşturur. Tasarım aşamasında, ışığın doğru senaryolar ve otomasyonla yönetilmesi, mekanın ekonomik ömrünün ve kullanım amacının göz önünde bulundurulmasıyla uzun soluklu ve verimli bir çalışma elde edilir.

İnsan Odaklı Aydınlatma® Konseptinin Tasarımcılara ve Kullanıcılara Sağladığı Faydalar

Kullanıcılar üzerinde yarattığı görsel, psikolojik ve biyolojik faydalar, proje genelinde sağlanan katma değer ve aydınlatma tasarımcılarına getirdiği prestij gibi açılardan bakılarak geleceğin ışık teknolojisi olarak da adlandırılan İnsan Odaklı Aydınlatma® konseptinin, aydınlatma tasarımcıları nezdinde gittikçe daha fazla değer kazandığı görülmektedir.

Bir aydınlatma tasarımcısı, İnsan Odaklı Aydınlatma® konsepti üzerinde çalışırken mekanı kullanan insanları, mekanın sahibi olan girişimcileri ve kullanım amacı, kullanım süresi, gün ışığının durumu, kontrol teknolojisi, kullanıcıya özel gereksinimler gibi parametreleri göz önünde bulundurarak ergonomik, psikolojik ve biyolojik kriterleri de değerlendirir. Tasarımcı, bütün bu hususları göz önünde bulundurarak geliştirdiği bütüncül anlayışla en yüksek verimliliği elde etmek amacıyla konsepti uygular.

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.