Fabrika ve Üretim Alanları

Fabrika ve Üretim Alanlarında Verimliliği Artırmanın Yolu: İnsan Odaklı Aydınlatma®

‘Doğru zamanda, doğru aydınlatma’ kavramı, gün boyunca çalışan insanların her gün tekrarlanan aktivitelerini görsel anlamda kolaylaştıracak şekilde ortamın aydınlatılmasını hedefler. İnsan Odaklı Aydınlatma® ise fabrika ve üretim alanlarındaki görsel görevlerin yapılmasına yardımcı olunmasına ek olarak çalışanların ruh hali, zindeliği ve motivasyonunu etkileyerek çalışanların daha mutlu ve daha verimli şekilde çalışmalarına olanak sağlar. Avrupa Aydınlatma Birliği (Lighting Europe)’nin yaptığı araştırmalarda mavi yakalı personelin çalıştığı üretim ortamlarında daha yüksek konsantrasyon ve daha fazla motivasyon sayesinde verimliliğin %7 arttığı gözlemlenmektedir. Böylece İnsan Odaklı Aydınlatma® bu alanlarda çalışanların ruh halini olumlu yönde etkilerken üretkenliği artırarak, sisteme yapılan yatırımın kısa süre içinde geri kazanıldığı bir kazan-kazan durumunun yaratılmasına olanak sağlar.

Sizin İçin Neler Yapabileceğimizi Öğrenmek İster misiniz?

 

 

 

Endüstriyel Tesislerde Bölümlere Göre Aydınlatma Nasıl Yapılır?

Bir endüstriyel tesiste ofis, dinlenme odaları, yemekhane, depo, hassas işçilik, boya, montaj, paketleme ve sevkiyat gibi alanların her birinde ihtiyaç duyulan aydınlatmanın özellikleri farklıdır. Böyle bir tesisin tekdüze bir şekilde ve tek tip standart bir ışıkla aydınlatılması hem bölümlerden istenen görsel görevlerin yerine getirilmesi, hem de enerji verimliliği açısından optimum sonucu vermez.

Işık, gün boyunca çalışanları yaptıkları işlerde destekler. Fabrikalardaki modern çalışma ortamında ışığın görsel, duygusal ve biyolojik etkileri dikkate alınmalıdır. Aydınlatma yapılan mekanlar ve bu mekanların kullanım / fonksiyon özelliklerine göre tasarlanan modern aydınlatma konseptleri daha verimli çalışmaya olanak tanır, konsantrasyonu arttırır, hataları ve iş kazalarını azaltır ve çalışanların görsel işlerini yapması için en uygun ışığı ve ortamı sağlar. Optimum çalışma şartlarını oluşturmak için yapılan işin gerektirdiği minimum aydınlık seviyesinin yakalandığından emin olmak gerekir. Örneğin; beyaz yakalı çalışanların günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri ofis ve çalışma alanlarında İnsan Odaklı Aydınlatma®, dinamik ışık konsepti ile ışığın en sağlıklı hali altında çalışmalarını sağlarken, personelin motivasyonu, verimi ve ruh halini de olumlu şekilde etkiler. Aynı uygulama ile endüstriyel alanlarda çalışan personelin de aynı konfor ve verimden faydalanmalarını sağlar.

Daha Keyifli Bir Çalışma Ortamı İçin: İnsan Odaklı Aydınlatma®

Işığın, endüstriyel alanlarda mola zamanlarında çalışanlara keyif verecek ve onları rahatlatacak şekilde tasarlanması çok önemlidir. Genel olarak mola sürelerinin bina dışında ve açık alanlarda geçirilmesi tavsiye edilse de, açık alan kullanımının mümkün olmadığı durumlarda İnsan Odaklı Aydınlatma® ile gün ışığına benzer bir atmosfer yaratılarak iç mekanların da neredeyse açık alanlar kadar keyifli olabilmesi sağlanabilir. Böylece bir şeyler okumak veya oyun oynamak neredeyse dışarıdaki kadar keyifli hale gelir.

Fabrikalardaki optimum üretim ve verimlilik seviyesi çoğunlukla çalışanların performans göstermeye ne kadar istekli olduklarına bağlıdır. İnsan Odaklı Aydınlatma®, motivasyonu artırır, sağlığın korunmasına yardımcı olur, yorgunluğu ve iş kazalarının oluşma riskini azaltır. Ayrıca geniş bir üretim alanında farklı uygulama alanlarının gerektirdiği ışık ihtiyaçlarına göre de bir planlama yapılabilir.

Doğru Işıkla Vardiyalı Sistemlerde de Daha Fazla Üretkenlik

Özellikle vardiya usulü çalışan fabrikaların farklı çalışma zamanları (gündüz, akşam, gece) için farklı aydınlatma konseptlerini planlayıp uygulamaları, çalışan performansı açısından işletmeye fayda sağlar. Gün içinde mavi ton açısından zengin bir ışığa maruz kalındığında, insanlar daha uyanık ve üretken olurlar ki, bu durum gece vardiyaları için de geçerlidir. Ayrıca gece saatlerinde de melatonin dengesinin bozulması uyku problemlerini beraberinde getirebilir.

 

 

Fabrikalar ve endüstriyel tesislerde psikolojik ve biyolojik açıdan etkili olan İnsan Odaklı Aydınlatma® sistemlerinin kullanılmasıyla günlük operasyonlardaki verimin ve geceleri uyku kalitesinin arttığı gözlemlenebilir. Bununla beraber odaklanmanın artmasıyla iş güvenliğinde artış, üretim hatalarında azalış ve çalışanların daha fazla motive olduğu bilinmelidir.

İnsan Odaklı Aydınlatma® ile Gece Vardiyası Verimini Artırın

Üretim tesislerinde çalışanların yaklaşık yüzde 15'i geceleri düzenli olarak çalışmakta iken bu oran bazı iş kollarında yüzde 25'e kadar çıkmaktadır. Bu gruplar için doğru zamanda doğru aydınlatmayı sağlamak kolay değildir. Vardiyalı çalışma sistemlerinde ve ekiplerin periyodik değişimlerle günde üç vardiya şeklinde çalıştığı endüstriyel alanlarda bu durum özellikle daha da zordur. Böyle bir rotasyon sirkadiyen ritmini önemli ölçüde bozar ve yapılan tüm özel aydınlatma çalışmalarına rağmen çalışanların biyolojik saatinin tam olarak çalışma sürelerine göre ayarlanması neredeyse imkansızdır. Ancak İnsan Odaklı Aydınlatma® ile sirkadiyen ritim günde yaklaşık iki ile üç saat arasında değişip kaydırılabilir. Gece vardiyası sırasında gün ışığına benzeyen soğuk beyaz aydınlatma, vücudun gündüz ritminde bozulmalara neden olabilir. Bu nedenle bilim insanları döner vardiyalar halinde çalışılırken bile sirkadiyen ritim sistemini, doğal gündüz-gece ritmine mümkün olduğu kadar yakın bir şekilde senkronize etmeyi önerirler. Doğal gündüz-gece ritmine uyumlu olarak yaşamak için vardiyalı çalışanlar, gündüz saatlerinde yüksek mavi tonları içeren, geceleri ise tam tersine düşük mavi tonları içeren ışık ile donatılmış ortamlarda çalışmalıdırlar. Öte yandan gece vardiyası boyunca yeterli parlaklık ile iyi bir görüş sağlanmalı, çalışanların yorgunluk hissi önlenerek iş kazalarının riski düşürülmeli ve verim artırılmalıdır.

Gün boyunca insanları aktifleştiren açık renkler ve aydınlık seviyeleri, gece kullanıldığında gündüzgece ritminin bozulmasına neden olabilir. Tam tersine, akşam veya gece vardiyalarına uygun aydınlatma senaryoları da genellikle gündüz kullanım için uygun değildir. Bu nedenle, gündüz ve gece aydınlatması arasında geçiş yapmayı sağlayan ışık yönetim sistemlerinin kullanılması işletmedeki verimliliği artırmak adına her zaman fayda sağlar. Bu ışık sisteminin adı, İnsan Odaklı Aydınlatma®’dır.

İyi Bir Fabrika Aydınlatmasından Neler Beklenmelidir?

Aydınlatmanın üretim sistematiğinin temel bir parçası olarak kabul edildiği modern endüstriyel tesislerde aydınlatma siteminden beklenen faydalar şöyle sıralanabilir:

 • Görsel görev iş kalitesinin arttırılması,
 • İş kazalarının ve üretim hatalarının azalması,
 • Çalışanların ergonomisinin ve ruh halinin iyileşmesi
 • Çalışanların konsantrasyonunun ve motivasyonunun artması
 • Konsantrasyon ve enerji verimliliğinin bireysel olarak artması
 • Doğru ışıkla gece vardiyasında çalışanların daha yüksek verimlilikte çalışması
 • İçinde bulunulan gün ve saate göre aydınlatmanın doğal ışığa en yakın şekilde ayarlanması
 • Aydınlatmanın kullanıcıların ve departmanların gereksinimlerine göre ayarlanabilmesi
 • İşyerlerindeki çalışma alanlarının daha esnek düzenlenebilmesi
 • Geleneksel aydınlatma sistemlerine göre enerji verimliliğinin sağlanması

Fabrikalarda ve üretim tesislerinde İnsan Odaklı Aydınlatma®’nın kullanılması ile tüm faydalar ve daha fazlasının yakalanabilmesi mümkündür.

İnsan Odaklı Aydınlatma® ile endüstriyel tesislerde yakalanabilen faydalar*

 • Çalışanlarda artan zindelik ve enerji sayesinde verimlilik artışı
 • Daha fazla odaklanma sayesinde yapılan hatalarda ve iş kazalarında azalma
 • Doğru ışık ve aydınlanma sayesinde hasta olunan gün / mazeret üretilen gün sayılarında azalma
 • Artan motivasyonla beraber personelin firmada çalışma sürelerinin uzaması
 • Çalışanların daha sağlıklı olmaları sayesinde genel sağlık hizmeti harcamalarında azalma

Daha fazla bilgi ve İnsan Odaklı Aydınlatma konforu için sizi, hemen şimdi LAMP 83 Aydınlatma Tasarım Departmanı ile temasa geçmeye davet ediyoruz.

 

 

 

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.